Még nincs fiókja? Fiók létrehozása (myslene na tvorbu nového konta)

Fiók kezelése

Az Európai Bíróság ítélete a szoftverlicencekről

A jogkimerülés elve érvényes az összes eladott szellemi termékre.

Az Európai Bíróság korszakalkotó ítéletet hozott az UsedSoft GmbH vs Oracle International Corp. (C 128/11) ügyében 2012. július 3-án. Az ítélet kimondja:

 „Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az uniós jog egységes alkalmazásának követelményéből és az egyenlőség elvéből az következik, hogy a jelentésének és hatályának meghatározása érdekében a tagállami jogokra kifejezett utalást nem tartalmazó uniós jogi rendelkezést főszabály szerint az egész Unióban önállóan és egységesen kell értelmezni (lásd különösen a C‑5/08. sz. Infopaq International ügyben 2009. július 16‑án hozott ítélet [EBHT 2009., I‑6569. o.] 27. pontját; a C‑34/10. sz. Brüstle‑ügyben 2011. október 18‑án hozott ítélet [EBHT 2011., I‑9821. o.] 25. pontját, valamint a C‑510/10. sz., DR és TV2 Danmark ügyben 2012. április 26‑án hozott ítélet 33. pontját). Márpedig a 2009/24 irányelv szövege az ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében szereplő „eladás” fogalom jelentését illetően semmilyen utalást nem tartalmaz a nemzeti jogokra. Ebből következően ezt a fogalmat az említett irányelv alkalmazásában az Unió területén egységesen értelmezendő, önálló uniós jogi fogalomnak kell tekinteni (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott DR és TV2 Danmark ügyben hozott ítélet 34. pontját). Ezt a következtetést a 2009/24 irányelv tárgya és célja is alátámasztja. Az EK 95. cikken – amely jelenleg az EUMSZ 114. cikk – alapuló irányelv (4) és (5) preambulumbekezdéséből kitűnik, hogy az irányelvnek az a célja, hogy megszüntesse a tagállamok jogszabályai közötti azon különbségeket, amelyek a számítógépi programokat illetően a belső piac működését jelentős mértékben hátrányosan befolyásolják. Márpedig az „eladás” fogalmát egységesen kell értelmezni annak elkerülése érdekében, hogy a szerzői jog jogosultjainak az említett irányelvben biztosított oltalom az alkalmazandó nemzeti jogtól függően eltérő lehessen........Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 2009/24 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően a szerzői jog jogosultjának terjesztési joga kimerül a számítógépi programja bármely anyagi vagy immateriális példányának az e jogosult által vagy az ő hozzájárulásával az Unión belül történő első eladása alkalmával. Ebből az következik, hogy e rendelkezés értelmében és a későbbi eladást tiltó szerződéses rendelkezések ellenére az érintett jog jogosultja már nem tiltakozhat e példány újraeladása ellen....


...Mivel a szerzői jog jogosultja nem tiltakozhat azon számítógépi program példányának újraeladása ellen, amelynek vonatkozásában az említett jogosult terjesztési joga a 2009/24 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének értelmében kimerült, meg kell állapítani, hogy az e példány második megszerzője, valamint az összes későbbi megszerző, a példány „jogszerű megszerzőjének” minősül a 2009/24 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének értelmében.Ebből következően a számítógépi program példányának az első megszerző általi újraeladása esetén az új megszerző a 2009/24 irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében letöltheti a számítógépére azt a példányt, amelyet az első megszerző adott el neki. Az ilyen letöltést a számítógépi programpéldány szükséges többszörözésének kell tekinteni, amelynek lehetővé kell tennie, hogy az új megszerző a rendeltetési céljának megfelelően használja a programot…“

 

Az idézett ítélet teljes egészében megtalálható az Európai Bíróság honlapján.

 

Ez az ítélet a 267 sz. Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján Magyarország számára is kötelező érvényű.

A jogkimerülést érintő pontokat előzetesen már megerősítette Európai Bíróság C-41/04 - Levob Verzekeringen BV and OV Bank NV v Staatssecretaris van Financiën ügyben hozott döntése (43-45 pont).

A fent említett, nem rég hozott ítélet  (C-128/11, UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.,2012. július 2.) tárgyát tekintve alapvető, az ítéletet úttörő, mert a jogkimerülést nem csak a materiális javakra értelmezi, hanem a szellemi termékekre is. Az ítélet kimondja, hogy a jogkielégítésnél szerződésben meghatározott átutalást betiltó feltételektől eltekintve a jogviselő nem akadályozhatja meg a következő értékesítést.

 

A fentiek alapján tehát egyértelmű, hogy azok a magánszemélyek, szervezetek, vállalatok, amelyek másodlagos szoftverlicencet vásároltak vagy vásárolni fognak, jogosultak a program használatára (telepítésére és üzemeltetetésére) és ezt a szerzői jog tulajdonosának beleegyezése nélkül tehetik, mert ezt a szerzői jogról szóló törvény engedélyezi.

 


7.4.2012 Ítélet az UsedSoft vs. Oracle ügyben (csehül) :  Az Európai Bíróság korszakalkotó ítéletet hozott az UsedSoft GmbH vs Oracle International Corp. (C 128/11) ügyében, ami tartalmazza a többszörösített számítógépes programok jogi értelmezését is. Ezzel a kérdéssel (másodlagos szoftverek használatával) kimerítően foglalkoztunk ebben a cikkünkben. Az Európai Bíróság ebben a cikkben kifejtett értelmezésünket nemcsak megerősítette, de kiterjesztette azokra az esetekre is, amikor a programot az internetről töltötték le.

Cikket közzétette Mašek, Kočí, Aujezdský, e-Advokacie (eredetileg a LUPA.cz  szerveren)

 

 RA Software s.r.o képviselője a Software Deals magyar cég. A cég nem használt licencek adásvételével foglalkozik már több mint 10 éve. A szoftvertőzsdén ún. “software brookerhez” kötött, aki  egyes licencekkel (OEM, PKC, MLK, doboz) és kötetes (volume) licencekkel (Open, Select,EA) kereskedik. Partnercégeink munkatársai szakértői a Microsoft szoftverlicenceinek, és több országban is képviseltetik magukat.

A társaság célja nemcsak a fel nem használt licencekkel való kereskedés, ill. a hiányzó licencszám biztosítása kedvezményes áron, hanem tanácsokkal látja el ügyfeleit, hogy olyan gazdasági megoldást kínáljon, amire a cégek többsége még csak nem is gondol.

A kiválasztott terméket kosarába helyeztük.

Ingyenes szállítás és 30 napos pénzvisszafizetés